Thank you for visiting the website of Sungae Hospital.

Сон-Э эмнэлэг нь анх эмнэлэгийн үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй байсан өнгөрсөн хүнд хэцүү
үеээс эхлэн өвчтөнд чанартай эмнэлэгийн үйлчилгээг эдийн засгийн хэмнэлттэйгээр
үйлчлүүлэхэд нь туслахыг гол зорилгоо болгож ирсэн билээ.
Түүнчлэн тухайн цаг үеийнхээ
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглож
оршин буй харъяа нутаг дэвсгэртээ тэргүүлэх үйлчилгээтэй эмнэлэг байхын тулд
<Үйлчлүүлэгчтэйгээ хамтдаа> гэсэн уриатайгаар <Сэтгэл хөдлөлийг бэлэглэгч
эмнэлэг>болохоор хичээн ажиллаж байна.

Эмч ажиллагсадынхаа ур чадварт анхааран ажилласаны хүчинд аль ч их
сургуулийн эмнэлэгээс дутахааргүй мэргэжлийн клиник төвүүд (
Зүрхний эмгэгийн төв, Зүрх судасны төв, Дурангийн төв, Хиймэл бөөрний
төв гэх мэт)-ээр дамжуулан үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд хүлээн
авах тасаг нь 24цагаар тасралтгүй эмчлүүлэгч та бүхнийхээ амь нас,
эрүүл мэндийг сахин хамгаалахын төлөө бүх хүч чадлаа
дайчлан ажиллаж байна.

Эмч хүнийхээ хувьд амьдралын боломжгүй
эмчлүүлэгчидийнхээ төлөө бүхнээ зориулж тэдний
төлөө хийж чадах бүхнээрээ туслах боломжтой байгаадаа ямагт талархан амьдардаг бөгөөд
түүнчлэн харъяа нутаг дэвсгэрийнхээ нийгэм эрүүл мэндийн тал дээр тулгуурлах гол үүргийг гүйцэтгэн, цаашлаад нийгмийн халамж
үйлчилгээнд ч идэвхтэй байр суурьнаас оролцох болно.

Өнгөрсөн хугацаанд ‘Эелдэг · Нэгдмэл · Хэмнэлттэй’ гэсэн уриан дор эмчилгээ үйлчилгээ явуулж ирсэн Сон-Э эмнэлэг нь 48жилийн түүхэн
хөгжилдөө суурилан 21-р зууны орчин үеийн эрүүл мэндийн салбарын хөгжилтэй хөл нийлүүлэн Сон-Э Эрүүл Мэндийн Сан-гийн эмч
ажиллагсад бид өвчтөндөө төвлөрсөн ‘Орчин үеийн эрүүл мэндийн ололтод судалгаа шинжилгээ болон үйчлүүлэгчидийнхээ сэтгэлд хүрсэн
эелдэг найрсаг үйлчилгээ, нийгэмд хувь нэмэр оруулагч шилдэг эмнэлэг’ байхын тулд бүх хүчээ дайчлан ажиллах болно.

Үүсгэн байгуулагч   Ким Юн Гуан