Үүсгэн байгуулагчийн товч намтар Нэр: Ким Юн Гуан Төрсөн огноо: 1921он 01сар 21өдөр 
			Албан тушаал: Сон-Э Эрүүл Мэндийн Сан-ийн тэргүүн, Гуанмён Эрүүл

Боловсрол ба ажлын туршлага

 • 1943он 03сар Пёнян 3-р дунд сургууль төгссөн
 • 1949он 07сар Пёняны Анагаах Ухааны дээд сургууль төгссөн(1944оны 4сарын 1өдөр элссэн) ба Пёнян Анагаах Ухааны
  дээд сургуульд судалгааны ажилтан
 • 1951он 04сар НҮБ-ийн 8240-р цэргийн баазын эмнэлэгийн дарга
 • 1957он 12сар Чүннам Нунсанд Сон-Э Клиник байгуулсан
 • 1968он 02сар Кореа Их Сургуульд анагаахын доктурант зэрэг хамгаалсан
 • 1978он 01сар Сөүлийн Ёндонпу дүүрэгт Сон-Э клиник байгуулсан
 • 1982он 08сар Сөүлийн Ёндонпу дүүрэгт Сон-Э нэгдсэн эмнэлэг болон өргөжсөн
 • 1986он 10сар Албан ёсны хуулийн этгээд болох Сон-Э Эрүүл Мэндийн Сан-ийн тэргүүн
 • 1989он 04сар Кореа Их Сургуулийн эмнэлэгийн Анагаах ухааны дээд сургуулийн хүндэт доктор
 • 1990он 12сар Албан ёсны хуулийн этгээд болох Гуанмён Эрүүл Мэндийн Сан-ийн тэргүүн
 • 1995он 05сар Солонгосын хойгийн Найрамдлын холбооны орлогч дарга
 • 1997он 05сар Монгол · Солонгосын Найрамдлын холбооны дэд ерөнхийлөгч
 • 1999он 09сар Нийгэм халамжийн Юүхэ Халамжийн Сан-ийн тэргүүн
 • 2005он ~
  одоог хүртэл
  Монголын нийгмийн халамжийн Саран-Э Сан-ийн хүндэт гишүүн (анхны гадаад гишүүн)
  Инчон-Гуанмён хотын Өргөмжит Консул (2002. 11. 7 өргөмжлөгдсөн)
  одоог хүртэл Сон-Э Эрүүл Мэндийн Сан, Гуанмён Эрүүл Мэндийн Сан-ийн тэргүүн (2011он 4сар)
  Нийгэм халамжийн Юүхэ Халамжийн Сан-ийн тэргүүн
  Монголын нийгмийн халамжийн Саран-Э Сан-ийн хүндэт гишүүн
  Монгол · Солонгосын Найрамдлын холбооны дэд ерөнхийлөгч
  Солонгосын хойгийн Найрамдлын холбооны орлогч дарга
  Солонгосын Эмнэлэгүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал (1995. 5. 13) ба Ёс зүйн Байнгын Хорооны дарга (2000. 5. 5)

Гавъяа шагналын хураангуй

 • 1983он 12сар 21өдөр БНСУ-ын Эрүүл Мэнд Нийгмийн Халамжийн Яамны сайдын Талархалын Жуух бичиг
 • 1993он 12сар 30өдөр БНСУ-ын Ерөнхийлөгчийн Жуух бичиг (Энхтайван Эв Нэгдлийн Зөвлөлийн гавъяатан)
 • 1997он 05сар 08өдөр БНСУ-ын Эмнэлэгүүдийн Нэгдсэн Холбооны дээд шагнал
 • 1997он 11сар 13өдөр БНСУ-ын Ерөнхийлөгчийн Жуух бичиг (Бахархалт Солонгос иргэн)
 • 1999он 01сар 13өдөр БНСУ-ын Төрийн одон болох Муран одон
 • 1999он 02сар 01өдөр МУ-ын Монгол · Солонгос дипломат харилцааны ойн одон
 • 2001он 05сар 31өдөр БНСУ-ын дипломат харилцааны ойн одон болох Хунинжан одон
 • 2004он 08сар 05өдөр МУ-ын Төрийн дээд одон Алтан Гадас одон
 • 2008он 09сар 29өдөр 6.25-ны дайнд оруулсан гавъяа зүтгэлийг үнэлж Улсын гавъяат зүтгэлтэн
 • 2010он 04сар 07өдөр НСУ-ын Төрийн дээд одон Мүгүнхуа одон
 • 2010он 09сар 28өдөр Ёндонпу дүүргийн Хүндэт дүүргийн дарга
-->